logo

 

 

Croeso i Feithrinfa Babinogion

Mae Meithrinfa Ddydd Babinogion yn feithrinfa cyfrwng Cymraeg a agorwyd y ym mis Gorffennaf 2008 ac rydym bellach wedi cofrestru ar gyfer 54 o Blant rhwng 3 mis ac 11 mlwydd oed.

imageMae gennym bedwar grwp oedran yn y feithrinfa:
- Ystafell Babanod (3 mis - 18 mis)
- Ystafell 'Tweenies' (18 mis - 2 mlwydd oed)
- Ystafell Plant Bach (2 - 3 mlwydd oed)
- Ystafell y Plant Cyn Ysgol (3oed +)

Hefyd ceir Glwb ar ôl Ysgol a Chlwb Gwyliau arbennig. Mae gennym gogyddes yn y feithrinfa sy'n paratoi prydau cytbwys ac iach i'r plant, a gallwn hefyd ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol.

Toggle Menu

childTalebdau Gofal

Beth yw talebau gofal plant?

Os ydych chi'n gweithio ac yn talu am ofal plant, efallai y gall eich cyflogwr helpu gyda rhai o'ch costau gofal plant.

Toggle Menu

houseArchebu Lle

Eisiau archebu lle i'ch plentyn?

Os ysych chi eisiau archebu lle i'ch plentyn yn un o'r meithrinfeydd, rhowch alwad i ni yng Nghaernarfon neu Borth.

Toggle Menu

sunGwe-Gamera

Tawelwch meddwl i rieni

Rydym yn deall y gall gadael eich plentyn yn rhywle am y tro cyntaf fod yn brofiad trawmatig, felly rydym gyda cyfleuster gwe-gamera.

Toggle Menu
pic01
pic02

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau