logo

 

 

pic01
pic02

Cludo yn ôl ac ymlaen i'r Ysgol

Mae'r clwb brecwast ar agor rhwng 7.30am a 9.00am lle gall y plant ddod i chwarae gyda'u ffrindiau a chael brecwast iach cyn cael eu cludo i'r ysgol. Byddwn yn nôl eich plant o'r ysgol ac yn dod â nhw'n ôl i'r feithrinfa i chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyn i rywun ddod i'w casglu.

Caernarfon

Bydd Yncl Griff a'r tîm yn casglu eich plentyn o'r ysgol ac yn mynd â nhw yn ôl i'r clwb ar ôl ysgol, ac rydym yn cynnig casglu plant o'r ysgolion canlynol:

 • Ysgol Bontnewydd
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Waunfawr
 • Ysgol yr Hendre
 • Ysgol Maesincla
 • Ysgol Gelli
 • Ysgol Santes Helen

Byddwn yn casglu hefyd o gylchoedd chwarae lleol yn y boreau.

 • Cylch Meithrin y Gelli
 • Cylch Meithrin Waunfawr
 • Cylch Meithrin Bontnewydd
 • Plas Pawb, Maesincla
 • Cylch Meithrin Llanrug

Menai

Rydyn ni'n mynd â phlant yn ôl ac ymlaen i:

 • Ysgol y Borth
 • Ysgol Llanfairpwll
Os na welwch chi enw ysgol eich plentyn ar y rhestr, gofynnwch a fe wnawn ein gorau glas i gwrdd â'ch anghenion.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau