logo

 

 

pic01
pic02

Talebdau Gofal

Beth yw talebau gofal plant?

Os ydych chi'n gweithio ac yn talu am ofal plant, mae'n bosib y bydd eich cyflogwr yn gallu eich helpu gyda rhywfaint o'ch costau gofal plant. Mae talebau gofal plant yn un ffordd y gall wneud hyn. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Rydyn ni'n derbyn y talebau gofal plant canlynol ar hyn o bryd:

  • Edenred
  • Saycare Pass by Sodexo - linc yma yn fuan...
  • Computershare voucher services - linc yma yn fuan...
  • Kiddivouchers
  • Care 4
  • Co-operative - linc yma yn fuan...

Rydyn ni hefyd yn derbyn cynlluniau talebau cwmnïau.

Os ydych chi'n defnyddio cynllun talebau gwahanol, rhowch wybod i ni, a gallwn drefnu ein bod ni'n ymuno â nhw.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau