logo

 

 

pic01
pic02

Clwb Brecwast

Mae modd i blant ddod i'r clwb brecwast rhwng 7.30am a 9.00am, i chwarae gyda'u ffrindiau a chael brecwast iach cyn mynd i'r ysgol. Byddwn hefyd yn nôl eich plant o'r ysgol ac yn dod â nhw'n ôl i'r feithrinfa i chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyn i rywun ddod i'w casglu.

Mae plant yn cael cynnig dewis o dost a grawnfwydydd grawn cyflawn i frecwast - (tarwch olwg ar y fwydlen i gael rhagor o fanylion)

Clwb Brecwast Caernarfon

Bydd Yncl Griff a'r tîm yn mynd a'ch plentyn i'r ysgol, rydym yn cynnig gollwng y plant yn yr ysgolion canlynol:

 • Ysgol Bontnewydd
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Waunfawr
 • Ysgol yr Hendre
 • Ysgol Maesincla
 • Ysgol y Gelli

Byddwn yn cynnig gollwng y plant yn y gylchoedd chwarae lleol yn y boreau.

 • Cylch Meithrin y Gelli
 • Cylch Meithrin Waunfawr
 • Cylch Meithrin Bontnewydd
 • Plas Pawb, Maesincla
 • Cylch Meithrin Llanrug

Clwb Brecwast Menai

Rydyn ni'n mynd â phlant i:

 • Ysgol y Borth
 • Ysgol Llanfairpwll
Os na welwch chi enw ysgol eich plentyn ar y rhestr, gofynnwch a fe wnawn ein gorau glas i gwrdd â'ch anghenion.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau