logo

 

 

pic01
pic02

Setlo i Mewn

Rydyn ni am i blant deimlo'n hapus pan nad yw eu rhieni o gwmpas, gan adnabod staff y feithrinfa fel rhai sy'n gallu rhoi cysur, cymorth a bod yn ffrind iddyn nhw, a'u bod yn gallu rhannu eu profiadau newydd a'r sgiliau maen nhw wedi'u dysgu â'u rhieni.

Rydyn ni hefyd am i rieni deimlo'n hapus pan fyddan nhw'n gadael eu plentyn gyda ni, gan wybod y bydd eu plentyn yn derbyn gofal da pan na fyddan nhw o gwmpas.

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn:

  • Annog rhieni i ddod i'r feithrinfa unrhyw dro i gwrdd â'r staff, cyn i'w plentyn ddechrau yma.
  • Cefnogi'r rhieni a'r plentyn yn ystod y cyfnod pontio anodd. (Rydyn ni'n deall bod hyn mor anodd i'r rhieni ag y mae i'r plentyn).
  • Cyflwyno plant newydd i'r feithrinfa fesul dipyn er mwyn cynnal ansawdd y gofal a'r sylw.
  • Rydyn ni'n annog y rhiant i adael y plentyn am gyfnod byr i ddechrau, a'i adael am gyfnod hwy bob yn dipyn.
  • Mae pob plentyn yn unigolyn, ac yn setlo yn ôl ei bwysau ei hun. Mae'r staff yma, nid yn unig i gefnogi'r plant, ond y rhieni hefyd.

Ni fydd plant yn chwarae nac yn dysgu'n llwyddiannus os ydyn nhw'n bryderus neu'n anhapus. Ein nod ni yw cefnogi'r plant yn y broses hon, ac rydyn ni'n credu bod ein Polisi Setlo yn ceisio gwneud hyn mewn ffordd sy'n briodol i'r rhiant a'r plentyn.

Os oes unrhyw ffyrdd eraill y gallwn ni eich helpu chi a'ch plentyn i setlo, cofiwch roi gwybod i ni.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau