logo

 

 

pic01
pic02

Clwb Gwyliau

Caiff y clwb gwyliau ei gynnal gydol gwyliau'r ysgol 7.30 – 6.00. Cynllunnir rhaglen wyliau unigol ar gyfer y clwb gwyliau yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau cyffrous a gwahanol i'r plant, yn ogystal â'r hyn a gynigir yn y clwb ar ôl ysgol.

Cyhoeddir rhaglen y gwyliau 1 mis cyn gwyliau'r ysgol.

(Mae'r bwrdd newyddion yn dangos y newyddion diweddaraf)

Tripiau diweddar:

 • Sw Caer
 • Coed Sipsi
 • Parc Fferm Bodafon
 • Ceudyllau Llechwedd
 • Sw Môr Môn
 • Fferm Foel
 • Parc Anifeiliaid Greenacres
 • Parc a phwll hwyaid Llanfairfechan
 • Fferm Foel
 • Teithiau Natur gyda'r Ymddiriedolaeth Natur
 • Mynd am dro i'r goedwig leol yn ein hesgidiau glaw
 • Canolfan RSPB, Cyffordd Llandudno.

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau