logo

 

 

pic01
pic02

Ystafell 'Tweenies'

Ystafell Tweenies yw'r lle delfrydol i blant rhwng 18 mis a 2 oed, sy'n brysur yn defnyddio'u dychymyg ac yn dysgu o'r byd o'u cwmpas. Mae plant yn gallu teimlo'n ddiogel a saff mewn amgylchedd croesawus, hapus ac ysgogol, gyda staff dwyieithog, cymwysedig, gofalgar a chyfeillgar yn gofalu amdanyn nhw.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i hyrwyddo pob agwedd ar ddatblygiad plant, yn annog annibyniaeth ac yn helpu i feithrin hyder a sgiliau cymdeithasol, gan sicrhau bod pob plentyn yn cael gofal personol o safon.

Bydd y gweithgareddau'n cynnwys:

  • Amser cylch y grŵp
  • Amser stori a chanu
  • Celf a chrefft
  • Chwarae yn yr awyr agored, cerddoriaeth a symud
  • Gweithgareddau coginio
  • Chwarae sy'n gwneud llanast
  • Gemau ar fyrddau
  • Chwarae rhydd

Bydd y Tweenies yn cael eu prydau gyda'r plant bach yn yr ystafell gwneud llanast sy'n rhoi cyfle iddyn nhw gymdeithasu gyda phlant hŵn.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau