logo

 

 

pic01
pic02

Babinogion Caernarfon

Mae Meithrinfa Ddydd Babinogion yn feithrinfa cyfrwng Cymraeg yn nhref hanesyddol Caernarfon.

Agorwyd y feithrinfa ym mis Gorffennaf 2008 ac rydym bellach wedi cofrestru ar gyfer 54 o Blant rhwng 3 mis ac 11 mlwydd oed.

Mae gennym dri grŵp oedran yn y feithrinfa:

  • Ystafell Babanod (3 mis - 18 mis)
  • Ystafell 'Tweenies' (18 mis - 2 mlwydd oed)
  • Ystafell Plant Bach (2 - 3 mlwydd oed)
  • Ystafell y Plant Cyn Ysgol (3oed +)

Mae gennym hefyd Glwb Ar ôl Ysgol a Chlwb Gwyliau arbennig a agorwyd ym mis Gorffennaf 2010 yn darparu ar gyfer 32 o blant 3 - 11 oed ac rydym yn cynnig gwasanaeth danfon yn ôl a blaen o'r ysgol i ysgolion a chylchoedd chwarae lleol.

Mae gennym le chwarae yn yr awyr agored, sydd ar y to, yn cynnig amrywiaeth o offer chwarae, dŵr a phwll tywod.

Mae gennym gogyddes yn y feithrinfa sy'n paratoi prydau cytbwys ac iach i'r plant, a gallwn hefyd ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol. Cawsom raddfa lefel 5 yn yr archwiliad hylendid bwyd.

Byddwn yn cael archwiliad blynyddol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau