logo

 

 

pic01
pic02

Gweithwyr

Staff Babinogion yw un o'n caffaeliaid mwyaf. Rydyn ni wedi dewis pob aelod o staff yn ofalus, ar sail eu personoliaeth yn ogystal â'u proffesiynoldeb. Mae ein staff yn ymroddedig iawn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y sicrwydd a'r gofal o safon uchel a roddir i bob plentyn.

Mae gan y rhan fwyaf o'n staff gymwysterau sy'n cael eu cydnabod mewn gofal plant, ac maen nhw'n cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol ymhellach, ar lefel academaidd ac ymarferol.

Ar y cyd â'm tîm rheoli, rwy'n gwneud yn siŵr bod yr holl raglenni gweithgareddau a datblygu'n cael eu hadolygu a bod y feithrinfa'n cael ei rhedeg yn hwylus. Mae goruchwylwyr, sy'n gyfrifol am y staff a'r plant yn eu gofal, yn ben ar bob grŵp blwyddyn o fewn ein strwythur.

Mae'r feithrinfa'n cydymffurfio'n llwyr â deddfwriaeth y Llywodraeth ac mae'r cymarebau staff i blant yn uchel.

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Sian Williams - Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Jennifer Davies - Dirprwy Reolwr - BA (Hons) Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

 

Ystafell Babanod

Ceri Noone - Goruchwyliwr Ystafell - Lefel 3
Sara Williams - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Llinos Williams- Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Delyth Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

Ystafell Tweenies

Nia Walley - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lois Vaughan Jones - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Hannah Murray - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar

 

Ystafell Plant Bach

Jennifer Davies - Goruchwyliwr Ystafell - BA (Hons) Astudiaethau Plentyndod Cynnar
Louise Richards - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Kira Sexton - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Elaine Farran - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

Ystafell Cyn Ysgol

Amy Pritchard - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Rebecca Pritchard - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2
Manon Jones - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Heather Hughes - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

Staff Ychwanegol

Sian Hughes - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2

 

Cogyddes

Linda Pritchard

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Josephine Bolger - Dirprwy Reolwr - FETAC Lefel 5
Laura Martin - Dirprwy Reolwr - BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

 

Ystafell Babanod

Laura Martin - Goruchwyliwr Ystafell / Dirprwy Reolwr - BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Sara Looney - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Katie Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lydia Lewis-Pegler - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Charlie Wood - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - gweithiwr dan hyfforddiant


Ystafell Tweenies

Laura Thomas - Goruchwyliwr Ystafell - Lefel 3
Kelly Ann Jones - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 5
Bethany Ward - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

Ystafell Plant Bach

Karen Revilles - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Elinor Hughes - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Ceri Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Monica Dawson - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lucy Stevens - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Bekka Feather - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2

 

Ystafell Cyn Ysgol

Lucy Roberts - Goruchwyliwr Ystafell - Lefel 3
Ffion Davies - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Susana De La Torre Alonso - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Gradd Addysg Gynnar
Rebekah Berry - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Sylvia Kirkham - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2

 

Staff Ychwanegol

Lindsey Aindow - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Rebecca Hughes - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

Cogyddes

Catherine Thomas - Level 3 mewn Diogelwch Bwyd

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

© 2019 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau