logo

 

 

pic01
pic02

Gweithwyr

Staff Babinogion yw un o'n caffaeliaid mwyaf. Rydyn ni wedi dewis pob aelod o staff yn ofalus, ar sail eu personoliaeth yn ogystal â'u proffesiynoldeb. Mae ein staff yn ymroddedig iawn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y sicrwydd a'r gofal o safon uchel a roddir i bob plentyn.

Mae gan y rhan fwyaf o'n staff gymwysterau sy'n cael eu cydnabod mewn gofal plant, ac maen nhw'n cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol ymhellach, ar lefel academaidd ac ymarferol.

Ar y cyd â'm tîm rheoli, rwy'n gwneud yn siŵr bod yr holl raglenni gweithgareddau a datblygu'n cael eu hadolygu a bod y feithrinfa'n cael ei rhedeg yn hwylus. Mae goruchwylwyr, sy'n gyfrifol am y staff a'r plant yn eu gofal, yn ben ar bob grŵp blwyddyn o fewn ein strwythur.

Mae'r feithrinfa'n cydymffurfio'n llwyr â deddfwriaeth y Llywodraeth ac mae'r cymarebau staff i blant yn uchel.

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Sian Williams - Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Jennifer Davies - Dirprwy Reolwr a Goruchwyliwr Cynllunio - BA (Hons) Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

 

YSTAFELL CYN YSGOL A CLWB

Amy Pritchard - Goruchwyliwr Ystafell Cyn Ysgol a Clwb - Lefel 3 Playwork


YSTAFELL PLANT BACH

Louise Pritchard – Goruchwyliwr Ystafell Plant Bach – Level 3


YSTAFELL TWEENIE

Nia Walley - Goruchwyliwr Ystafell Tweenies - Lefel 3

 

YSTAFELL BABANOD

Emma Elwell – Goruchwyliwr Ystafell Babanod - Lefel 3


STAFF CYNORTHWY-YDD GOFAL PLANT

Delyth Roberts – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Elaine Farran – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lois Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Llinos Williams – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Becca Pritchard – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3 Playwork
Tesni Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Gwyneth Williams – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Kira Sexton – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2
Sian Hughes – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2

 

STAFF DAN HYFFORDDIANT

Sarah Adams – Cynorthwy-ydd Gofal Plant dan Hyfforddiant - Lefel 2
Manon Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant dan Hyfforddiant
Antonia Wyn Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant dan Hyfforddiant

 

COGYDDES

Linda Pritchard

 

 

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Josephine Bolger - Dirprwy Reolwr - FETAC Lefel 5
Laura Martin - Dirprwy Reolwr & Goruchwyliwr Ystafell Babanod - BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

 

YSTAFELL CYN YSGOL

Lucy Roberts - Goruchwyliwr Ystafell - Lefel 3 (Absenoldeb Mamolaeth)
Rebekah Berry - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Susana De La Torre Alonso - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Gradd Addysg Gynnar
Ruth Williams - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Siwan Jackson - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lucy Stevens - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3


YSTAFELL PLANT BACH

Ceri Noone – Goruchwyliwr Ystafell Plant Bach - Lefel 3
Monica Dawson - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Karen Revilles - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Ceri Ann Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

YSTAFELL TWEENIES

Laura Thomas - Goruchwyliwr Ystafell Tweenies - Lefel 3
Bethany Ward - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Charlie Wood – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 2

 

YSTAFELL BABANOD

Laura Martin - Goruchwyliwr Ystafell Babanod - BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Sara Looney - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lydia Lewis-Pegler - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Katie Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Lyndsey Aindow – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

 

STAFF YCHWANEGOL

Amy Roberts – Hyfforddai

 

COGYDDES

Catherine Thomas

 

 

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2021 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau