logo

 

 

pic01
pic02

Gweithwyr

Staff Babinogion yw un o'n caffaeliaid mwyaf. Rydyn ni wedi dewis pob aelod o staff yn ofalus, ar sail eu personoliaeth yn ogystal â'u proffesiynoldeb. Mae ein staff yn ymroddedig iawn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y sicrwydd a'r gofal o safon uchel a roddir i bob plentyn.

Mae gan y rhan fwyaf o'n staff gymwysterau sy'n cael eu cydnabod mewn gofal plant, ac maen nhw'n cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol ymhellach, ar lefel academaidd ac ymarferol.

Ar y cyd â'm tîm rheoli, rwy'n gwneud yn siŵr bod yr holl raglenni gweithgareddau a datblygu'n cael eu hadolygu a bod y feithrinfa'n cael ei rhedeg yn hwylus. Mae goruchwylwyr, sy'n gyfrifol am y staff a'r plant yn eu gofal, yn ben ar bob grŵp blwyddyn o fewn ein strwythur.

Mae'r feithrinfa'n cydymffurfio'n llwyr â deddfwriaeth y Llywodraeth ac mae'r cymarebau staff i blant yn uchel.

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Sian Williams - Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Jenny Davies - Dirprwy Reolwr a Goruchwyliwr Cynllunio - BA (Hons) Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

 

YSTAFELL CYN YSGOL A CLWB

Amy Pritchard – Preschool and Club Supervisor – Level 3 Playwork
Becca Pritchard – Childcare Assistant – Level 3 Playwork
Tesni Jones – Childcare Assistant – Level 3
Nicole Owen – Trainee Childcare Assistant


YSTAFELL PLANT BACH

Jenny Davies – Deputy Manager and Planning Supervisor – BA (Hons) Degree Early Childhood studies.
Louise Richards – Toddler Room Supervisor – Level 5
Gwyneth Williams – Childcare Assistant – Level 3
Kira Sexton – Childcare Assistant – Level 2
Tammy Hughes – Childcare Assistant– Level 2


YSTAFELL TWEENIE

Nia Walley - Goruchwyliwr Ystafell Tweenies - Lefel 3
Lois Jones – Childcare Assistant– Level 5
Josephene Thomas – Childcare Assistant – Level 3
Sian Hughes – Childcare Assistant – Level 2
Awel Williams – Trainee Childcare Assistant

 

YSTAFELL BABANOD

Emma Elwell – Goruchwyliwr Ystafell Babanod - Lefel 3
Llinos Williams – Childcare Assistant – Level 3
Sarah Adams – Trainee Childcare Assistant – Level 2
Susanne Bearman – Childcare Assistant – Level 5
Delyth Roberts – Childcare assistant – Level 3

 

COGYDDES

Linda Pritchard

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Laura Simpson – Manager BA hons Childhoood studies
Natalie Davies – Deputy Manager BTEC Level 3

 

YSTAFELL CYN YSGOL

Laura Thomas – Pre school Room Supervisor – Level 3
Lucy Roberts – Childcare assistant BA hons childhood studies
Janey Maggs - Trainee
Lucy Stevens-Childcare Assistant-Level 3


YSTAFELL PLANT BACH

Ceri Ann Roberts Toddler room supervisor Level 3
Roxy Murray – childcare assistant Level 2
Sophie Star - Childcare assistant Level 2

 

YSTAFELL TWEENIES

Charlie Wood Tweenie Room Supervisor level 3
Rebekah Feather childcare assistant Level 2
Sophie Jones Childcare level 3

 

YSTAFELL BABANOD

Natalie Davies – Baby room supervisor – Level 3
Lyndsey Aindow Childcare assistant BTEC Diploma
Joanna Illman – childcare assistant – Level 3
Lauren Pugh – Trainee
Jackie Ashurst Childcare assistant-Level 3

 

STAFF YCHWANEGOL

Molly Eardley - Childcare assistant Level 2
Rowena Owen – Childcare Assistant Level 3
Jolene Jones – Childcare Assistant Level 2

 

COGYDDES

Catherine Thomas –– Proficiency in Food industry skill NVQ Level 3

 

 

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau