logo

 

 

pic01
pic02

Ystafell Plant Bach

Yn ystafell y plant bach, mae gennyn ni blant rhwng dwy oed a phlant oed cyn ysgol. Mae'r plant yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau fel paentio rhydd, darlunio, gludo a glynu i feithrin eu hochr greadigol.

Gan ein bod ni'n dilyn y Cyfnod Sylfaen, mae'r plant yn rhydd i ddewis beth maen nhw'n dymuno ei wneud. Rydyn ni hefyd yn cynllunio o amgylch yr hyn sydd o ddiddordeb i'r plant ac yn adeiladu ar y wybodaeth sydd ganddyn nhw'n barod.

Mae plant yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae sy'n gwneud llanast, fel chwarae gyda chlai 'play dough' a 'moon sand', dŵr a llawer mwy. Mae gennyn ni lain llysiau yn yr ardd gefn hefyd, lle mae'r plant yn mwynhau tyfu ffrwythau a llysiau, yn ogystal ag amrywiaeth eang o flodau lliwgar.

Rydyn ni'n credu bod plant yn dysgu orau drwy gael profiadau a chyfleoedd personol i ddysgu am y byd o'u cwmpas. Rydyn ni'n ffodus iawn o fod yn ardal hardd Porthaethwy, ac o fewn pellter cerdded i Ynys Tysilio, Coed Cyrnol a'r parc lleol. Rydyn ni'n ceisio gwneud yn fawr o'r ardaloedd hyn mor aml â phosib, ac yn mynd am dro yn ein hesgidiau glaw, yn mynd am bicnics ac ar deithiau natur.

Yn ystod gwyliau ysgol, rydyn ni'n mynd â'r plant ar dripiau yn lleol. Rydyn ni wedi bod yng Nghanolfan RSPB Conwy, Sea Life Centre, y Rhyl, Fferm Foel, y Fferm Gwningod ac rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Natur Genedlaethol drwy fynd ar deithiau natur.

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau