logo

 

 

pic01
pic02

Babinogion Menai

Agorodd Meithrinfa Babinogion Menai ym mis Medi 2012, ac mae wedi'i chofrestru i ofalu am 59 o blant rhwng 3 mis ac 8 oed.

Rydyn ni ar agor rhwng 7.30am a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chyfarpar addysgiadol a llawn hwyl.

Mae'r feithrinfa wedi'i lleoli yn nhref fechan Porthaethwy, ac rydyn ni'n lwcus iawn o allu mwynhau holl fannau hyfryd yr ynys. Byddwn ni'n mynd â'r plant allan am dro ac i gael picnic yn aml. Mae ein plant bob amser yn dysgu am y byd o'u cwmpas drwy gerdded drwy'r goedwig yn eu hesgidiau glaw, rhoi bwyd i'r hwyaid yn Ynys Tysilio neu losgi ychydig o egni yn y parc.

Mae gennyn ni bedwar grŵp oedran yn y feithrinfa:

  • Ystafell y Babanod (3 mis - 18 mis)
  • Ystafell Tweenies (18 mis - 2 oed)
  • Ystafell y Plant Bach (2 oed - 3 oed)
  • Ystafell y Plant Cyn Ysgol (3oed +)

Mae gennyn ni gogydd sy'n paratoi prydau iach a chytbwys i'r plant. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deiet hefyd.
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn ein harolygu bob blwyddyn.

 

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau