logo

 

 

pic01
pic02

Clwb ar ôl Ysgol

Mae'r clwb cyn ac ar ôl ysgol yn darparu ar gyfer 32 o blant rhwng 3 ac 11 oed, mae'n ystafell a adeiladwyd i'r pwrpas ar lawr gwaelod y feithrinfa.

Rydym yn cynnig cwricwlwm yn seiliedig ar chwarae ac yn cwmpasu saith maes y Cyfnod Sylfaen. Caiff y plant gyfleoedd i goginio, defnyddio cyfrifiaduron a Nintendo Wii, crefftau, Chwarae Rhydd, Adeiladu, Chwarae Gwneud Llanast a chael mynd ar deithiau i barciau ac atyniadau lleol. Mae'r plant yn cymryd rhan wrth gynllunio gweithgareddau a bwydlenni ac yn rhoi gwybod i'r staff beth fyddent yn hoffi ei wneud.

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Caernarfon

Cae Llenor,
22 Wellington Terrace,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2HH

01286 672052

caernarfon@babinogion.co.uk

Cysylltwch â ni yn

Babinogion Menai

Uned 1,
Yr Hen Ysgol Gynradd Sirol,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
LL59 5HS

01248 717427

menai@babinogion.co.uk

National Day Nurseries Association logo
Early Years Wales logo
Citation Approved logo
Clybiau Plant Cymru logo
Care Inspectorate Wales logo

© 2022 | Meithrinfa Babinogion | Gwefan gan Delwedd

Polisiau a Termau